REKRUTACJA 2023/2024

12 miesięcy temu

ROZPOCZELIŚMY KOLEJNY ETAP REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PO OBRADACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ PODAJEMY DO WIADOMOŚCI LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

RODZICE DZIECI ZAKALIFIKOWANYCH W DNIACH OD 7 DO 10  MARCA BR.  PROSZENI SA O ZŁOŻENIE "POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA' druk dostepny w przedszkolu oraz na stronie internetowej w zakładce wzory dokumentów

Lista dzieci urodzonych w 2020 roku zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Lista dzieci urodzonych w roku 2019 zakwalifikowanych do przedszkola 2023/2024

Lista dzieci urodzonych w roku 2018 zakwalifikowanych do przedszkola 2023/2024

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola