Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim

9 miesięcy temu

„Piękna nasza Polska cała” – międzynarodowy projekt edukacyjny pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki i czasopisma „Bliżej Przedszkola”.

Nasze przedszkole po raz pierwszy wzięło udział w powyższym projekcie. Projekt przeznaczony był dla szkół, przedszkoli, domów kultury czy ośrodków szkolno-wychowawczych. Główne założenia projektu dotyczyły:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski,
  • Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucie tożsamości narodowej,
  • Dostrzeganie piękna i wartości polskiej nauki i kultury,
  • Poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu,
  • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
  • Budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, dostrzeganie potrzeb innych, rozwijanie poczucia empatii, zachęcanie do niesienia pomocy.

Projekt realizowany był w terminie od 25 września 2021 do 25 czerwca 2022 roku w grupie Biedroneczki.  Dzieci wykonały liczne zadania wynikające z założeń projektowych między innymi:

1.         Znajomość i śpiewanie hymnu Polski.

2.         Zorganizowanie kącika o tematyce folkowej i patriotycznej z logo projektu.

3.         Występ z okazji  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

4.         „Zielona Niepodległa” – zasadzenie drzewa, założenie klombu lub ogródka na terenie placówki.

5.         Nauka piosenki projektowej „Piękna nasza Polska cała”.

6.         „Kodeks Patrioty” – praca plastyczna.

7.         „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w placówce pokazu mody patriotycznej (u nas z okazji „Dnia Flagi”).

8.         „Tu mieszkam” – zaprojektowanie i wykonanie pocztówki ze swojej miejscowości.

9.         „Herb i flaga naszego miasta” – praca plastyczna.

10.       „Bohaterzy z sąsiedztwa” – wyjątkowe osobowości, które rozsławiły miejscowość lub region, zorganizowanie wystawy.

11.       „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka, wykonanie plakatu tematycznego.

12.       „Kapsuła czasu” – napisanie listu do przyszłych pokoleń, wykonanie kapsuły i umieszczenie jej pod zasadzonym drzewem.

13.       „Mam chusteczkę haftowaną” – zapoznanie z 3 znanymi zabawami ludowymi.

14.       „Tańce narodowe”- zapoznanie z historia tańców polskich, nauka i zaprezentowanie wybranego z nich.

15.       „Bal u Królowej Jadwigi” – zorganizowanie balu w strojach z epoki.

16.       „Chodź pomaluj mój świat „ – plener malarski, malowanie kujawskiej przyrody.

17.       „Według przepisu babci” – degustacja regionalnej potrawy, umieszczenie przepisu na stronie ( u nas stół wielkanocny i tradycyjny żurek kujawski).

18.       „Zabawy i zabawki naszych rodziców i dziadków” – wykonanie wybranej zabawki pokoleniowej.

19.       „Tydzień Legend i Baśni Polskich” – czytanie, inscenizacje, prace plastyczne na ten temat.

20.       „Jesteśmy Polką i Polakiem” – wykonanie fotobudki z regionalnym strojem ludowym wykonane z okazji 11 listopada.

21.       „Na majowej łące” – założenie zielnika polskiej roślinności, zabawy na łące.

Wykonane zadania miały na celu rozkochanie w naszej Ojczyźnie dzieci, aby kiedyś, kiedy nas już nie będzie – pamiętali i nieśli dalej historię, tradycję i piękno Polski. Przedsięwzięcie to było zbieżne z realizowanym od lat programem autorski realizowanym w naszej placówce „Kujawy nasza mała ojczyzna”. 

Koordynator projektu

Magdalena Gregor