Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim

Wzory dokumentów

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (termin składania 1-9 luty)
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (będzie dostępny od 9 lutego 2023)
Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola termin składania (7 - 10 marca)