Wzory dokumentów

Kontynuacja wychowania przedszkolnego  Termin skladania od 26 lutego do 4 marca 2024 r.
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2024/2025 przyjmowanie wniosków w sekretariacie od  4 marca 2024 r.
Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola