Rada Rodziców

Radę Rodziców tworzą 3 osoby wybrane na głosowaniu niejawnym podczas pierwszego zebrania rodziców  w poszczegulnych  grupach.
Osoby, które uzyskały najwiekszą liczbę głosów wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.

 

Skład "trójek grupowych" w roku szkolnym 2023/2024

 

GRUPA MOTYLKI

Przewodnicząca - Pani Ewelina Mazurek

Pani Joanna Żbikowska

Pani Aleksandra Gołębiowska

 

GRUPA BIEDRONECZKI

Przewodnicząca - Pani Ewa Janicka

Pani Agnieszka Karpińska

Pani karolina Rosińska

 

GRUPA PSZCZÓŁKI

Przewodnicząca - Pani Paulina Przybylska

Pani Patrycja Karkosik

Pani Agnieszka Wiechecka

 

GRUPA JEŻYKI

Przeowdnicząca - Pani Nawrocka Katarzyna

Pani Własiuk Martyna

Pani Woźniak Joanna

 

GRUPA MISIE

Przewodniczący - Pan Paweł Betliński

Pani Wiśniewska Wioleta

Pani Skrzypińska Paulina

 

GRUPA SŁONECZKA

Przewodniczaca  - Pani  Rosińska Natalia

Pani Zientara Anita

Pani Bąk Wioleta

 

 W SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW WCHODZĄ PAŃSTWO:

 

PAWEŁ BETLIŃSKI - PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

AGNIESZKA WIECHECKA Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

PAULINA PRZYBYLSKA  SKARBNIK  RADY RODZICÓW

EWA JANICKA SEKRETARZ RADY RODZICÓW

 

ROSIŃSKA NATALIA - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

EWELINA MAZUREK CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

NAWROCKA KATARZYNA CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Wszelkie pytania  dotyczące działalności i opłat  Rady Rodziców prosimy kierować na adres e-mailowy RRKujawiaczek@wp.pl

Koordynatorem do spraw współpracy z rodzicami jest Pani Ewa Staszak