Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

                    Józef Piłsudski  powiedział „ Naród który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

                     Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny, i my przedszkolaki o tym pamiętamy. Dlatego 13 listopada zaprosiliśmy gości. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego jego kultury i tradycji. Dzieci ze wszystkich grup z dumą zaprezentowały przepiękny montaż słowno-muzyczny. Przygotowana dekoracja, stroje dzieci, patriotyczne utwory muzyczne, wszystko to wprowadziło wszystkich w historyczny i podniosły nastrój U  zaproszonych gości można było zobaczyć łezkę wzruszenia, co świadczyło o tym, że z pewnością ta uroczystość zapadnie głęboko w pamięć.

 

Ewa Staszak

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-15 12:57:39

PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI 3-5 LETNICH PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO KUJAWIACZEK
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

 

Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się moze - nie ma godniejszego celu,

niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości"

J. Korczak

 

 

Wstęp

Nadrzędnym zadaniem społeczeństwa jest zadbać o to, by dzieci z niepełnosprawnością nie musiały żyć w izolacji, lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista. Fałszywa informacja na temat niepełnosprawności lub jej brak uprzedza, a niepewność i niewiedza często skazuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny na izolację. Dlatego koniecznością jest wspólne życie już od dzieciństwa oraz uczenie społeczeństwa tolerancji, akceptacji oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Korzyści płynące z integracji:

Dzieci pełnosprawne:

uczą się opiekuńczości, współżycia, tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, samodzielności;

właściwie rozwijają pozytywne postawy;

korzystają w placówce z pomocy specjalistów;

są bardziej uspołecznione;

mają kontakt z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Dzieci z niepełnosprawnością:

rozwijają samodzielność i nabywają umiejętności społeczne;

uczą się przez obserwację dzieci pełnosprawnych;

mają większą motywację do nauki, samodzielności;

są bardziej komunikatywne (chętniej nawiązują kontakty z innymi);

stają się powoli sprawniejsze intelektualnie i fizycznie;

mają możliwość przebywania w naturalnym środowisku (nie są izolowane).

Projekt przeznaczony jest dla dzieci 3- 5–letnich, nauczycieli, pracowników przedszkola i rodziców.

Nauczyciele realizujący projekt: nauczyciele grup 3-5 letnich.

Współpraca z instytucjami: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowe Wsi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wRadziejowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie, Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Dom Seniora w Piotrkowie Kujawskim, Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim

Okres realizacji: 20.11.2019 r. – 30.11. 2019r.

Idea projektu:

Głównym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom, ze ludzie róznią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych, budowanie od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, aby dzieci nauczyły się tolerować innych rówieśników, różniących się od tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem, włączenie dzieci z deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków, a także zapewnianie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia.
Tak rozumiana integracja przyniesie korzyści dzieciom pełnosprawnym i dzieciom z niepełnosprawnością.

Cele ogólne:

1. Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz rodziców wobec osób z niepełnosprawnością.

2. Uświadomienie dzieciom, że osoby z niepełnosprawnością to są tacy sami ludzie jak wszyscy inni, odgrywający ważną rolę w społeczeństwie.

3. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społecznościach lokalnych.

4. Aktywizacja dzieci i rodziców na rzecz działań wspomagających osoby niepełnosprawne.

5. Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość.

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością wśród dzieci.

2. Budowanie przyjaznego klimatu integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

3. Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.

4. Integrowanie dzieci, nauczycieli i rodziców poprzez wspólne działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5. Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi ze względu na niepełnosprawność (np. wygląd, zachowanie).

6. Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

7. Przedstawienie osób z niepełnosprawnością jako pełnowartościowych ludzi, zaradnych życiowo,

kolegów, sąsiadów, którzy wnoszą w nasze zycie wiele różnorodnych wartości.

8. Eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do osób z niepełnoprawnością.

Metody i formy realizacji projektu:

a) aktywizujące,

b) słowne,

c) oglądowe,

d) zadań stawianych do wykonania,

e) grupowa,

f) indywidualna,

g) z całą grupą.

PLAN DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

Zadania

Termin realizacji

Co to jest niepełnosprawność?

Pogadanki w grupach, ilustracje, historyjki obrazkowe, wyjaśnienie pojęć: niepełnosprawność, integracja, tolerancja, szacunek, wyrozumiałość; rozmowa nt. różnych rodzajów niepełnosprawności;

prezentacja filmów dotyczących aktywnych osób niepełnosprawnych.

20-30 listopada 2019r.

Dzień Praw Dziecka

zapoznanie z życiem i twórczością Janusza Korczaka, zapoznanie z korczakowskimi prawami dziecka oraz uświadomienie dzieciom że są one aktualne
do dziś i zawarte w Konwencji Praw Dziecka, oglądanie wystawy związanej prawami dziecka, odczytanie kodeksu Dobrego kolegi.

20 listopada 2019r

Dzień Życzliwości i pozdrowień, Dzień Tolerancji drzewko życzliwości, fiszki dla rodziców, przygotowanie kartek z pozdrowieniami dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,Środowiskowego Domu Samopomcy, CentrumTerapii Rewalidacji i Wczesnego Rozwoju, Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora.

21 listopada 2019r

Niepełnosprawność w oczach dziecka

zorganizowanie wystawy prac plastycznych w przedszkolu, zaproszenie do udziału dzieci klas młodszych ze szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

20-30 listopada 2019r.

Spotkanie z nauczycielem języka migowego.

wg. możliwości

Stworzenie tablicy informacyjnej dot. niepełnosprawności dla rodziców- rodzaje niepełnosprawności, znane osoby niepełnosprawne (sportowcy, piosenkarze...)

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych zaproszenie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi do przedszkola.

3 grudnia 2019r.

Dzień Pluszowego Misia – konkurs dla dzieci i rodziców, zaproszenie do udziału przedszkolaków oraz dzieci z Centrum Terapii, Rewalidacji
i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu, teatrzyk dla dzieci w wykonaniu nauczycieli.

25 listopada 2019r.

 

 

Wycieczka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie- teatrzyk dla dzieci.

wg. możliwości

 

Wycieczka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie- warsztaty
dla przedszkolaków.

wg. możliwości

 

Andrzejki- zaproszenie klasy 0 ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

29 listopada 2019r.

 

Opracowała Katarzyna Dziubich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-11 15:18:48

      Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE  „USZYJ MISIA- PRZYTULISIA”

 

 

CELE KONKURSU

  1. Zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego z rodziną.
  2. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.
  3. Promowanie twórczych dokonań małych artystów.
  4. Kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci.
  5. Integracja rodzinna.

PRACA PLASTYCZNA POLEGA NA WSPÓLNYM, RODZINNYM USZYCIU PRZESTRZENNEGO
MISIA-PRZYTULISIA Z DOWOLNEGO MATERIAŁU. WIELKOŚĆ MISIA MIERZONA SERCEM  AUTORA.

TERMIN DO 20 LISTOPADA 2019r.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-07 07:56:34

 

     8 LISTOPADA  DZIEŃ POSTACI Z BAJEK -PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI
PT „KACZKA DZIWACZKA”  W WYKONANIU NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

 

13 LISTOPADA WIECZORNICA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

16 LISTOPADA DZIEŃ TOLERANCJI

 

21 LISTOPADA DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

 

25 LISTOPADA DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

20-30 LISTOPADA REALIZACJA PROJEKTU INTEGRACYJUNEGO
 „INNI, ALE TACY SAMI”

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-04 13:39:31

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-25 12:14:15

          Jednym z celów programu wychowawczego, który obowiązuje w naszej placówce jest uczenie dzieci empatii dla drugiego człowieka. Dlatego pięciolatki z grup „Jagódki” i „Pszczółki” wzięły udział w Koncercie Charytatywnym organizowanym  w dniu 20 października przez BiOK w Piotrkowie Kujawskim. Był to koncert na rzecz Fundacji DKMS,  która działa w Polsce od 2008 roku a jej misją  jest poszukiwanie dawców szpiku dla pacjentów potrzebujących przeszczepu komórek macierzystych lub szpiku kostnego. Takiego leczenia potrzebują dzieci i dorośli chorujący na białaczkę. Dawcą szpiku może być praktycznie każda zdrowa, dorosła osoba a ten naturalny, bezcenny lek może uratować niejedno życie. Podczas koncertu zarejestrowało się 32 dawców szpiku oraz zebrano 3.750 złotych, które zostaną przekazane Fundacji DKMS.

       Nasze przedszkolaki swoimi żywiołowymi występami  uświetniły koncert i pokazały, że od najmłodszych lat można pomagać innym. Po występach nagrodzonych gromkimi brawami „Pszczółki” i „Jagódki” wzięły udział w  grach i zabawach  prowadzonych przez Agencję Animacji AKUKU z Piotrkowa Kujawskiego.

        Dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się i przyprowadzili całe rodziny, aby nie tylko obejrzeć występy swoich milusińskich ale i wesprzeć szczytny cel.

Dorota Kurant

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-22 13:32:32

            „Kiedy latem brzęczą pszczoły,

zimą miodem ciekną stoły”

             W  słoneczny piątek 18 października na przedszkolaków czekała prawdziwa niespodzianka – nasze przedszkole odwiedził  pszczelarz pan Józef Jarka z Gradowa. Pan Jarka prowadzi pasiekę od  51 lat i swoją wiedzą oraz doświadczeniem podzielił się z pięciolatkami z naszego przedszkola. Wraz z nim spotkanie poprowadziła pani Sylwia Kazubowska – wnuczka naszego gościa a jednocześnie mama Gabrysi z „Jagódek”. Dzieci poznały etapy postawania miodu, miały okazję obejrzeć prawdziwy ul oraz wszystkie podstawowe  sprzęty potrzebne do   wyprodukowania tego pysznego i zdrowego przysmaku. Przedszkolaki dowiedziały się, że pszczoły nie tylko produkują miód, ale również pyłek i kit pszczeli. Przekonały się również, jak wiele jest rodzajów miodu w zależności od tego  jakie rośliny w danym czasie kwitną i z jakich jest on wyprodukowany. Okazało się, że miód jest nie tylko zdrowy, ale i pyszny – wszystkie chętne przedszkolaki spróbowały słodkiego miodu lipowego na suchym wafelku. Nie lada frajdą okazało się przymierzanie kapeluszy pszczelarskich i to zarówno tych do pracy jak i stanowiących element stroju galowego.

             Grupa „Pszczółki” sprawiła gościowi niespodziankę prezentując występ artystyczny związany z tematem spotkania, tym samym dziękując  za przybycie i przekazaną wiedzę.

Dorota Kurant

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-22 10:07:03

Składam serdeczne podziękowania

Państwu Annie i Sławomirowi Krawczyk z Piotrkowa Kujawskiego

oraz

Panu Piotrowi Stolarskiemu z Konina

za podarowanie dzieciom pięknych książek i puzzli.

 

dyrektor przedszkola Katarzyna Ulewicz

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-18 13:13:33

Urodziny Kubusia Puchatka - tradycyjnie w październiku świętuje tysiące dzieci na całym świecie. Dnia 15.X.2019 r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola spotkały się w sali na urodzinach Kubusia Puchatka. Dzieci lubią go za to, że jest miły, łagodny i ciepły. Choć ma niewielki rozumek, to ogromne serce. Świętując „Urodziny Kubusia Puchatka” dzieci wysłuchały opowieści o jego przygodach czytanych przez specjalnego gościa, którym była pani Irena Sobczak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim oraz absolwentki naszego przedszkola Karolina Boniecka i Magda Wojtkowska. Starsze koleżanki przygotowały dla dzieci zagadki, które przedszkolaki rozwiązywały błyskawicznie. Nie zabrakło również wspólnych tańców, a także tradycyjnych stu lat. Przygody Kubusia Puchatka i jego przyjaciół wciąż zachwycają,  bawią i uczą wszystkie dzieci. Na zakończenie zabaw z Kubusiem wszystkie dzieci otrzymały „małe co nieco” sponsorowane przez Radę Rodziców. W grupach wraz ze swoimi paniami dzieci rysowały, kolorowały, malowały Kubusia Puchatka oraz jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Pamiętały również   o „upieczeniu” urodzinowego  tortu z ciastoliny. To był dzień pełen wrażeń.

Elżbieta Doręda

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-18 09:05:44

                  W tym roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada 29 września. Z tej okazji w poniedziałek w Przedszkolu Samorządowym „Kujawiaczek” zorganizowana została akcja głośnego czytania dla dzieci w grupach przedszkolnych. Czytanie, szczególnie głośne, rozwija wyobraźnię, stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo, a przede wszystkim buduje niezwykłą więź między czytającym a odbiorcą (dlatego szczególnie polecane jest w rodzinach). Dzieci  z grupy Muchomorki zaprosiły do wspólnego czytania mamę Kacpra R. i wysłuchały bajkę o Czerwonym Kapturku. Mama przestrzegała przed zbytnią ufnością wobec nieznajomych oraz ukazała jak bardzo ważne jest słuchanie rodziców. Również absolwentki z grupy Muchomorki Majka M. i Karolina B. odwiedziły przedszkolaków i czytały bajeczki. Dzień głośnego czytania upłynął w miłej i radosnej atmosferze, dzieci z zaciekawieniem wysłuchały wszystkich tekstów czytanych, a czytających nagrodziły gromkimi brawami. Potem przyszedł czas na rozmowy  o przeczytanych utworach, ulubionych bohaterach, a także o tym, dlaczego warto sięgać po książki.  Następnie dzieci zasiadły do stolików i wykonały piękne prace plastyczne. Ten dzień był bardzo intensywny, ale i relaksujący. Miło jest czasem zamknąć oczy, posłuchać czyjegoś głosu i puścić wodze wyobraźni…

Czytajmy dzieciom jak najczęściej!

Elżbieta Doręda

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-18 08:57:40